สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ > ป้อมปราการ >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
ป้อมปราการ
ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)
ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)
ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)
ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)

ป้อมปราการเกียถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1622 และ 1638 ภายในเป็นที่ตั้งของหอสวดเกียที่เดิมที่ก่อตั้งโดยแม่ชีคลาริสต์ที่พำนักอยู่ที่นี่ก่อนจะไปก่อตั้งสำนักชีเซนต์แคลร์ โบสถ์แสดงถึงความกลมกลืนของวัฒนธรรมต่างๆ ของมาเก๊าด้วยเฟรสโก้ภายในหอสวดที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งของจีนและตะวันตกด้วยลักษณะเด่นของศาสนาและแรงดลใจจากเทพนิยายปกรณัม ส่วนประภาคารเกียที่ถูกสร้างเมื่อ ค.ศ. 1865 ถือเป็นประภาคารสมัยใหม่แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนชายฝั่งจีน ทั้งนี้ปราการเกีย หอสวด และประภาคารต่างเป็นสัญลักษณ์ทางการเดินเรือ การทหาร และการสอนศาสนาของมาเก๊าในอดีต

เวลาทำการ:
อาคารป้อมปราการ: 9.00-18.00 น.
โบสถ์: 10.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชมตั้งแต่เวลา 17.30 น. (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)
ประภาคาร: ไม่เปิดให้เข้าชม

เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง:  2, 2A, 6A, 12, 17, 18, 18A, 18B, 19, 22, 23, 25, 25B, 32, 56
    • แผนที่
    • ภาพถ่ายโดยรอบ
    • เพิ่มแผนการเดินทางของคุณ
Updated on: 02/05/2019