สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ > มรดกโลกมาเก๊า >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
มรดกโลกมาเก๊า
โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ
โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ
โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ
โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ

โรงเรียนสอนศาสนาเก่าและวิทยาลัยเซนต์ปอลถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1728 เคยเป็นฐานสำคัญของผู้สอนศาสนาที่ทำงานในจีน ญี่ปุ่น และบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟสอนหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และในปี ค.ศ. 1800 พระราชินีโดนา มาเรียที่ 1 แห่งโปรตุเกสได้เสด็จมาประทานพระราชกระแสในหัวข้อ “House of the Mission Congregation” ถัดไปจากโรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟคือโบสถ์เซนต์โจเซฟซึ่งถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมบารอกในจีนตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์ขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2001

ที่อยู่: Rua do Seminário
เวลาเปิดให้บริการ: โบสถ์: 9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น (โรงเรียนสอนศาสนาไม่เปิดให้สาธารณะเข้าชม)

เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง:  9, 16, 18, 28B
    • แผนที่
    • เพิ่มแผนการเดินทางของคุณ
Updated on: 03/05/2019