สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า
สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ > วัด >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
วัด

มาเก๊าเป็นขุมทรัพย์ของวัดจีนโบราณที่เป็นสถานที่สักการะที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายร้อยปี วัดในมาเก๊าส่วนมากเป็นวัดพุทธ ลัทธิเต๋า และความเชื่อพื้นบ้าน พระพุทธเจ้า นาชา ถิ้นเฮ่า (เทพธิดาของชาวเรือ) และเจ้าแม่กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) ฯลฯ เป็นที่เคารพสักการะในวัดต่างๆ การเดินทางมาเที่ยวชมวัดต่างๆ ในมาเก๊า นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อจีนโบราณและที่มาทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงมากยิ่งขึ้น

Updated on: 18/07/2019