สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > การแสดงและความบันเทิง > กีฬาและสันทนาการ >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
กีฬาและสันทนาการ
การเดินป่า
การเดินป่า
การเดินป่า
การเดินป่า

ทางภูมิศาสตร์มาเก๊าทางตอนเหนือจะเป็นที่ต่ำและทางตอนใต้จะเป็นที่สูง ดังนั้นจึงมีเส้นทางสำหรับเดินป่า 16 เส้นทางบนเกาะไทปาและเกาะโคโลเอน นักเดินป่าสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้เพื่อเดินเข้าไปยังพื้นที่ปลูกป่าที่ต้นไม้อ่อนยังคงต้องการคนดูแลเอาใจใส่ และเป็นพื้นที่สะกัดเพลิงและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง แต่สำหรับคนส่วนมากในมาเก๊าและนักท่องเที่ยวแล้วเส้นทางเดินป่าเหล่านี้มีประโยชน์ในการสำรวจและการเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะทั้งสองแห่งนี้

ทางเดินป่าใหญ่บนเกาะไทปา
ทางเดินป่าใหญ่บนเกาะไทปาเป็นทางเดินป่าชมธรรมชาติบนเกาะไทปาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้ ทางเดินป่าเส้นนี้เริ่มจากสวนธรรมชาติใหญ่บนเกาะไทปาและมีความยาว 4,000 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 90 นาที ส่วนแรกเป็นทางเดินป่ากว้างๆ ที่มีระยะทาง 600 เมตร ที่ค่อนข้างราบและมีเสียงสะท้อน เหมาะสำหรับเด็กและคนชรา ในขณะที่ทางเดินระดับกลางเพื่อพิสูจน์ความฟิตนั้นเป็นเส้นทางที่ท้าทายมากกว่า เดินไปตามบันไดหินนักเดินป่าสามารถเดินไปถึงจุดสูงสุดของเกาะไทปาที่สูง 159.2 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลได้ หรือไม่คุณก็สามารถเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางเดินป่าสำหรับชมนกที่มีระยะทาง 1,200 เมตร ที่คุณจะได้เห็นฝูงนกกระยางบินผ่านและทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะไทปา

ทางเดินป่าเพคีนา 2000 บนเกาะไทปา
ทางเดินป่าเส้นนี้มีระยะทาง 2,300 เมตร กว้าง 2.5 เมตรรอบๆ เนินเขาเพคีนาบนเกาะไทปา ระหว่างทางคุณจะเห็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งห้าแห่ง สนามเด็กเล่น  และโซนสำหรับผ่อนคลายต่างๆ บนเส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของคาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะเฮงชินในเมืองจูไฮ่ซึ่งอยู่ติดกัน

ทางเดินป่าสำหรับทุกคนในครอบครัว Hác Sá Long Chao Kok
ทางเดินป่าสำหรับทุกคนในครอบครัว HácSá Long Chao Kok มีระยะทาง 2,150 เมตร ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโคโลเอนและใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที เส้นทางถูกแบบออกเป็นทางเดินชมโขดหิน ทางเดินชมทะเล และทางเดินชมใบไม้สีแดงซึ่งเป็นทางเดินป่าเส้นเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลอย่างใกล้ชิดได้ในเวลาเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินป่าในมาเก๊าโปรดดูที่: http://www.iam.gov.mo/e/facility/introduction/trails/

Updated on: 27/05/2019