สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
โซนวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์

มาเก๊าเป็นเมืองที่ตะวันออกมาพบกับตะวันตก เป็นสถานที่ที่วัฒนธรรมจีนโบราณที่คล้ายกับวิถีชีวิตของชาวโปรตุเกสและตะวันตกเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันในแบบที่ไม่เหมือนใคร อาคารในประวัติศาสตร์ที่งดงามหลายแห่งทำให้ระลึกถึงความทรงจำของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ – ที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบโบราณ – ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นศิลป์ที่กำลังเจริญรุ่งเรือง

ศิลปินในท้องถิ่นสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในมุมต่างๆ ของเมือง ในขณะที่พื้นที่สร้างวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์เปิดตัวใกล้ๆ กับอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการสร้างศิลปะในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถซื้อของที่ระลึกในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครจากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่สร้างสรรค์ เดินชมนิทรรศการที่ทันสมัย และเพลิดเพลินไปกับการดูดดื่มกับสเน่ห์ของงานฝีมือและวัฒนธรรมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ Macao Cultural and Creative Industries

Updated on: 19/07/2019