สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
การเดินทางไปมาเก๊า

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาเก๊าได้โดยรถ โดยเรือ และโดยเครื่องบิน คุณสามารถบินตรงหรือบินแบบพักเชื่อมต่อจากสนามบินนานาชาติมาเก๊าหรือเปลี่ยนเครื่องไปยังเส้นทางอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการเฮลิคอปเตอร์บินตรงจากฮ่องกงและเซินเจิ้นไปยังมาเก๊าอีกด้วย นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปมาเก๊าทางเรือจากศูนย์ชุนตั๊ก (เชิงวาน ฮ่องกง) สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าเรือเฟอร์รี่ประเทศจีน (ฮ่องกง) (จิมซาจ๋วย เกาลูน ฮ่องกง) เช็กโอ (เซินเจิ้น)  และท่าเรือเฟอร์รี่ฟูยง (สนามบินเซินเจิ้น) การเดินทางโดยรถจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเดินทางได้ผ่านประตูพรมแดนบนคาบสมุทรมาเก๊าและสะพานดอกบัวในโคไท นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังฮ่องกงหรือจูไห่ผ่านสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า

โดยรถ

พิธีเปิดสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเก๊าโดยรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้รถรับส่งหรือรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้ามาเก๊า

 • รถรับส่ง (Shuttle bus)
  รถบัสรับส่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเชื่อมต่อกับท่าเรือฮ่องกงและมาเก๊าโดยจะมีรถเป็นรอบ รับทุก 5 นาที สำหรับช่วงเทศกาล และ สำหรับช่วงการเดินทางปกติ จะมีรถเป็นรอบรับทุก 10-15 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  • บริษัท รถบัสสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า (ฮ่องกง) จำกัด
   มาเก๊า: +853 2872 3888
   ฮ่องกง: +852 3753 3888
   จีนแผ่นดินใหญ่: +86 400 863 3888
   เว็บไซต์: www.hzmbus.com

  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อโดยแท็กซี่ หรือรถโดยสารประจำทาง สาย 101X หรือ 102X ไปยังท่าเรือมาเก๊า นอกเหนือจากการขนส่งสาธารณะแล้วยังมีบริการรถรับส่งระหว่างสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊าและท่าเรือทั้งสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟาก Outer Harbor และท่าเรือข้ามฟาก Taipa สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
  "ข้อมูลการเดินทางของสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า": www.dsat.gov.mo/hzmb

 • รถโค้ชข้ามพรมแดน (Cross-boundary)
  โค้ชข้ามพรมแดนมีให้บริการระหว่างเขตเมืองของฮ่องกงและมาเก๊าโดยมีจุดรับ - ส่งและกำหนดคงที่
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  • One bus Hong Kong Macau Limited วันบัส ฮ่องกง มาเก๊า จำกัด
   ฮ่องกง: +852 2773 6998
   เว็บไซต์: www.onebus.hk
  • Hong Kong Macau Express ฮ่องกงมาเก๊าเอ็กซ์เพรส
   เว็บไซต์: www.hkmoexpress.com

บริษัท Kee Kwan Motor Road และ China Travel Service (Macao) Ltd ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารปรับอากาศปรับอากาศจากเมืองสำคัญ ๆ ในมณฑลกวางตุ้งไปยังมาเก๊า รถบัสมาถึง Gongbei Port ใน Zhuhai จากจุดที่คุณจะผ่านจุดตรวจที่ Gongbei Port และ Border Gate ไปยัง Macao สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นอกจากนี้ บริษัทรถโค้ชมีบริการรถประจำทางโดยตรงจากสนามบินนานาชาติมาเก๊าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง:
สอบถามสายด่วน: +853 2888 1228
เว็บไซต์: www.macau-airport.com/en/transportation/transport-connection/cross-border-coach

เกตเวย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังมาเก๊าโดยทางบก:

 • ประตูชายแดน
  เวลาทำการ: 6:00 น. ถึง 1:00 น. ของวันถัดไป
 • COTAI Frontier Post
  เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
 • อาคารผู้ โดยสารรถประจำทางสะพาน ฮ่องกง-จู่ไห่-มาเก๊า
  8:00 น. ถึง 22:00 น.: นักท่องเที่ยวจากจูไห่สามารถเดินทางไปมาเก๊าผ่านทาง Frontier Post ได้
  22.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันถัดไป: นักท่องเที่ยวจากจูไห่สามารถเข้ามาเก๊าโดยการขับรถที่มีใบอนุญาตและใบอนุญาตที่ถูกต้องเท่านั้น
Updated on: 03/05/2019