สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
การเดินทางไปมาเก๊า

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาเก๊าได้โดยรถ โดยเรือ และโดยเครื่องบิน คุณสามารถบินตรงหรือบินแบบพักเชื่อมต่อจากสนามบินนานาชาติมาเก๊าหรือเปลี่ยนเครื่องไปยังเส้นทางอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการเฮลิคอปเตอร์บินตรงจากฮ่องกงและเซินเจิ้นไปยังมาเก๊าอีกด้วย นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปมาเก๊าทางเรือจากศูนย์ชุนตั๊ก (เชิงวาน ฮ่องกง) สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าเรือเฟอร์รี่ประเทศจีน (ฮ่องกง) (จิมซาจ๋วย เกาลูน ฮ่องกง) เช็กโอ (เซินเจิ้น)  และท่าเรือเฟอร์รี่ฟูยง (สนามบินเซินเจิ้น) การเดินทางโดยรถจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเดินทางได้ผ่านประตูพรมแดนบนคาบสมุทรมาเก๊าและสะพานดอกบัวในโคไท นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังฮ่องกงหรือจูไห่ผ่านสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า

โดยเรือ
โดยเรือ
โดยเรือ
โดยเรือ

1) ฮ่องกงมาเก๊า

ฮ่องกงมีท่าเรือหลักสามแห่งที่ให้บริการเรือไปยังมาเก๊า คือ ท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊าในศูนย์ชุนตั๊กที่ตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกง ท่าเรือเฟอร์รี่จีน ที่ตั้งอยู่ในจิมซาจุ่ย เกาลูน เเละท่าเรือ Tuen Mun มีบริษัทให้บริการเดินเรือสองบริษัท คือ TurboJET และ Cotai Water Jet ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้มีทั้งเรือ Jetfoils, Catamarans และเรือเฟอร์รี่

1.1) เกาะฮ่องกงมาเก๊า

ท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊าในศูนย์ชุนตั๊กเป็นท่าเรือที่ผู้โดยสารใช้มากที่สุด ท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเชิงวาน (MTR หรือ Mass Transit Railway) ถัดไปจากสถานีรถประจำทางและรถประจำทางขนาดเล็กสายต่างๆ ทั่วฮ่องกง ซึ่งรวมถึงรถประจำทางจากสนามบินด้วย ศูนย์ชุนตั๊กมีท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊า ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำนักงานจองโรงแรมในมาเก๊าและบริษัทนำเที่ยว รวมถึงเคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าด้วย

TurboJET
TurboJET ให้บริการเรือเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากฮ่องกง (ท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊า) ไปยังมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า หรือท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา)
หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดโทรไปที่:
มาเก๊า +853 2855 5025
ฮ่องกง +852 2859 3333
สำหรับการจองตั๋วทางโทรศัพท์โปรดโทรไปที่ +852 2921 6688 สำหรับฮ่องกง
เว็บไซต์: http://www.turbojet.com.hk

Cotai Water Jet
การเดินทางสำหรับบริการเรือเฟอร์รี่นี้ระหว่างฮ่องกง (ท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊า) และมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา) ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
หากต้องการจองตั๋วโปรดโทรไปที่:
มาเก๊า +853 2885 0595
ฮ่องกง +852 2359 9990
เว็บไซต์: http://www.cotaiwaterjet.com.

1.2) เกาลูนมาเก๊า

ท่าเรือเฟอร์รี่จีน ตั้งอยู่ในไชน่าฮ่องกงซิตี้ในจิมซาจุ่ย เกาลูน และให้บริการเรือ TriCat แบบไปกลับจากเกาลูนไปมาเก๊า สำนักงานจองตั๋วจำหน่ายตั๋วสำหรับเที่ยวเรือปัจจุบันและให้บริการจองตั๋วล่วงหน้า

TurboJET
เส้นทางเดินเรือนี้ให้บริการเรือแบบไปกลับจากเกาลูน (ท่าเรือเฟอร์รี่จีน) และมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า) เส้นทางนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 60-75 นาที

หากต้องการสอบถามรายละเอียดโปรดโทรไปที่:
มาเก๊า +853 2855 5025
ฮ่องกง +852 2859 3333
เว็บไซต์: http://www.turbojet.com.hk 

Cotai Water Jet
บริษัท Cotai Water Jet ให้บริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาลูน (ท่าเรือเฟอร์รี่จีน และมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามตารางเวลาและจองตั๋วโปรดโทรไปที่:
มาเก๊า +853 2885 0595
ฮ่องกง +852 2359 9990
เว็บไซต์: http://www.cotaiwaterjet.com.

1.3) ดินเเดนใหม่ (New Territories) → มาเก๊า

TurboJET

เส้นทางเดินเรือนี้ให้บริการเรือแบบไปกลับจากดินแดนใหม่(ท่าเรือ Tuen Mun) ไปยังมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที

หากต้องการสอบถามรายละเอียดโปรดโทรไปที่:
มาเก๊า +853 2855 5025
ฮ่องกง +852 2859 3333

โทรต่างประเทศฟรีที่หมายเลข: 00800 3628 3628 (สามารถโทรได้จากประเทศจีน มาเก๊า และ ได้หวัน)

เว็บไซต์: http://www.turbojet.com.hk 

ผู้โดยสารควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที เพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

2) เซินเจิ้น มาเก๊า

บริษัท Yuet Tung Shipping Co. Ltd. ให้บริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา) และเซินเจิ้น (สนามบินเช็คโอและเซินเจิ้น – ท่าเรือเฟอร์รี่ฟูยง) ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดโทรไปที่ +853 2857 4478
เว็บไซต์: http://www.ytmacau.com

บริการของ TurboJET ยังรับส่งผู้โดยสารทั้งไปและกลับระหว่างมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า) และท่าเรือเฟอร์รี่ฟูงยงของสนามบินเซินเจิ้น บริษัทนี้ยังให้บริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างมาเก๊า (ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า หรือท่าเรือเฟอร์รี่ไทปา) และเช็คโอ เซินเจิ้น ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดโทรไปที่:

มาเก๊า  +853 2855 5025
ฮ่องกง +852 2859 3333
โทรต่างประเทศฟรีที่หมายเลข: 00800 3628 3628 (สามารถโทรได้จากประเทศจีน และ ไต้หวัน)
เว็บไซต์: http://www.turbojet.com.hk

 

Updated on: 06/03/2019