สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ที่พัก

เพลิดเพลินกับการเดินทางที่แสนสนุกในมาเก๊า พักสถานที่พักที่ถูกกฎหมาย

เมื่อมาเยือนมาเก๊าพักที่โรงแรมที่มีใบอนุญาต อย่าพักใน “สถานที่พักที่ผิดกฎหมาย” ที่ให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต

ปฏิเสธที่จะพักในที่พักที่ผิดกฎหมาย
"ที่พักที่ผิดกฎหมาย" มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับอันตรายในการเกิดเพลิงไหม้ สุขลักษณะ ความปลอดภัยของอาคาร และการรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของคุณ อย่าพักใน "ที่พักที่ผิดกฎหมาย"  
เมื่อมีการตรวจสอบโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้ที่อาศัยอยู่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้พักอาศัยที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกปรับเป็นเงิน $3,000 ปาตากาส์
 
นักท่องเที่ยวที่ปฏิเสธที่จะชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกห้ามมิให้เดินทางกลับเข้ามาในมาเก๊าได้อีก
 
ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ให้ข้อมูลเท็จจะต้องรับผิดต่อความผิดทางอาญา
 

วิธีระบุโรงแรมที่ผิดกฎหมาย
ในปัจจุบันไม่มี “หอพักแบบครอบครัว” หรือ “บีแอนด์บี หรือ (ที่พักพร้อมอาหารเช้า)” ในมาเก๊า
 
โรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือโรงแรมเล็กๆ ที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตที่ออกให้โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาลมาเก๊า ซึ่งจะต้องแสดงใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่พัก
 
ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของสถานที่ที่คุณกำลังอาศัยอยู่ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าโดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 2833 3000
 
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือโรงแรมเล็กๆ ที่มีใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาลมาเก๊าได้ที่: http://www.macaotourism.gov.mo