สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ
ศุลกากร
ศุลกากร
ศุลกากร

ผู้มาเยือนทุกคนที่เข้ามาในมาเก๊าจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรและสำแดงสินค้าที่ต้องชำระภาษีที่เกินโควต้าปลอดภาษี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องชำระภาษีและอนุญาตในการปลอดภาษีโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริการศุลกาการของมาเก๊าที่ www.customs.gov.mo.

 

ตามบทบัญญัติกฎหมาย ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงมาเก๊า ซึ่งถือเงินสดหรือ CBNIs (Currency and Bearer Negotiable Instruments)ตราสาร เช่น เช็คเดินทาง(Traveller's Cheques) เช็คตั๋วแลกเงิน (Bills of exchange) ใบสั่งจ่ายเงิน (Money orders) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน(Promissory notes) ที่มีมูลค่ารวมหรือเกินกว่า MOP 120,000.00 (480,000 บาท)ควรเลือกช่องสีแดงข้า ในการกรอกแบบฟอร์มสำแดงสิ่งของ และแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางออกจากมาเก๊าจำเป็นต้องเปิดเผยจำนวนเงินสดหรือ CBNI ที่มีอยู่จริงเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรสอบถาม หรืออาจต้องรับผิดชอบค่าเปรียบเทียบปรับ 1,000 ถึง 500,000 MOP (4,000 ถึง 2,000,000 บาท ) 

 นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน หรือ เดินทางเพื่อต่อเครื่องไปยังจุดหมายอื่น ไม่มีข้อผูกมัดในการต้องสำแดงสิ่งของ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Customs service: www.customs.gov.mo/cn/customs6.html

Updated on: 27/04/2019