สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ
ศุลกากร
ศุลกากร
ศุลกากร

ผู้มาเยือนทุกคนที่เข้ามาในมาเก๊าจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรและสำแดงสินค้าที่ต้องชำระภาษีที่เกินโควต้าปลอดภาษี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องชำระภาษีและอนุญาตในการปลอดภาษีโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริการศุลกาการของมาเก๊าที่http://www.customs.gov.mo.

 

ตามบทบัญญัติกฎหมาย ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงมาเก๊า ซึ่งถือเงินสดหรือ CBNIs (Currency and Bearer Negotiable Instruments)ตราสาร เช่น เช็คเดินทาง(Traveller's Cheques) เช็คตั๋วแลกเงิน (Bills of exchange) ใบสั่งจ่ายเงิน (Money orders) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน(Promissory notes) ที่มีมูลค่ารวมหรือเกินกว่า MOP 120,000.00 (480,000 บาท)ควรเลือกช่องสีแดงข้า ในการกรอกแบบฟอร์มสำแดงสิ่งของ และแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางออกจากมาเก๊าจำเป็นต้องเปิดเผยจำนวนเงินสดหรือ CBNI ที่มีอยู่จริงเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรสอบถาม หรืออาจต้องรับผิดชอบค่าเปรียบเทียบปรับ 1,000 ถึง 500,000 MOP (4,000 ถึง 2,000,000 บาท ) 

 นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน หรือ เดินทางเพื่อต่อเครื่องไปยังจุดหมายอื่น ไม่มีข้อผูกมัดในการต้องสำแดงสิ่งของ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Customs service: https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html

Updated on: 12/12/2018