สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > วางแผนการเดินทางของคุณ > ก่อนที่คุณจะเดินทาง >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ
หนังสือเดินทางและวีซ่า

นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำหรับเดินทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะเดินทางมามาเก๊า

นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีวีซ่ายกเว้นประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้น “วีซ่า” และ “ใบอนุญาตเข้าเมือง” โปรดดูที่เว็บไซต์บริการคนเข้าเมืองมาเก๊าของกองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าได้ทางสถานทูต/สถานกงสุลจีน และควรใช้วีซ่าภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถขอใบอนุญาตเข้าเมืองหรือวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงที่จุดตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากบางประเทศต้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางมามาเก๊า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์: www.fsm.gov.mo/psp/eng/AfMV.html

ใบอนุญาตเข้าเมืองมีสามประเภท (เช่น วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง):
บุคคล - 100 ปาตากาส์ (50 ปาตากาส์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)
หนังสือเดินทางครอบครัว - 200 ปาตากาส์
กลุ่ม - 50 ปาตากาส์ต่อคนสำหรับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจัดโดยผู้จัดการการท่องเที่ยวเพียงรายเดียว และส่งเอกสารสำหรับเดินทางรวมกัน

ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพิธีการเข้าเมืองโปรดติดต่อบริการคนเข้าเมืองมาเก๊าของกองกำลังตำรวจรักษามความปลอดภัยสาธารณะที่หมายเลข: (รหัสมาเก๊า) +853 2872 5488 หรืออีเมล์: sminfo@fsm.gov.mo หรือเข้าไปที่เว็บไซต์: www.fsm.gov.mo.

Updated on: 21/05/2019