สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > มุมข้อมูลแบบโต้ตอบ > คลิปวิดีโอ >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
คลิปวิดีโอ


วิดีโอสำหรับโปรโมต

Loading... Please Wait

2nd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds) เล่นวีดีโอ

2nd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds)

2nd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes) เล่นวีดีโอ

2nd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes)

Macao Light Festival 2017 เล่นวีดีโอ

Macao Light Festival 2017

Experience Macao Hyojoo's Style เล่นวีดีโอ

Experience Macao Hyojoo's Style

Macao Gastronomy เล่นวีดีโอ

Macao Gastronomy

Anim’Arte NAM VAN เล่นวีดีโอ

Anim’Arte NAM VAN

Experience Macao Your Own Style (3 minutes) เล่นวีดีโอ

Experience Macao Your Own Style (3 minutes)

2017 Chinese New Year Festivities เล่นวีดีโอ

2017 Chinese New Year Festivities

The 5th Macao International Travel (Industry) Expo เล่นวีดีโอ

The 5th Macao International Travel (Industry) Expo

2017 Wushu Masters Challenge เล่นวีดีโอ

2017 Wushu Masters Challenge

Suncity Group 64th Macau Grand Prix เล่นวีดีโอ

Suncity Group 64th Macau Grand Prix

Experience Macao Your Own Style (5 minutes) เล่นวีดีโอ

Experience Macao Your Own Style (5 minutes)

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes เล่นวีดีโอ

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes

Exploring Macau with Julian Davison เล่นวีดีโอ

Exploring Macau with Julian Davison

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene เล่นวีดีโอ

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng shui เล่นวีดีโอ

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng ...

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish เล่นวีดีโอ

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business เล่นวีดีโอ

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign เล่นวีดีโอ

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign

Macao Overview เล่นวีดีโอ

Macao Overview

Great Outdoors Macao<br>(4.5 mins video) เล่นวีดีโอ

Great Outdoors Macao
(4.5 mins video)

Great Outdoors Macao<br>(1 min video) เล่นวีดีโอ

Great Outdoors Macao
(1 min video)

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus เล่นวีดีโอ

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus

Procession of Our Lady of Fatima เล่นวีดีโอ

Procession of Our Lady of Fatima

A-Ma Festival เล่นวีดีโอ

A-Ma Festival

Feast of Pak Tai เล่นวีดีโอ

Feast of Pak Tai

Feast of the God Tou Tei เล่นวีดีโอ

Feast of the God Tou Tei

Macao World Heritage เล่นวีดีโอ

Macao World Heritage

2nd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds)

2nd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes)

Macao Light Festival 2017

Experience Macao Hyojoo's Style

Macao Gastronomy

Anim’Arte NAM VAN

Experience Macao Your Own Style (3 minutes)

2017 Chinese New Year Festivities

The 5th Macao International Travel (Industry) Expo

2017 Wushu Masters Challenge

Suncity Group 64th Macau Grand Prix

Experience Macao Your Own Style (5 minutes)

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes

Exploring Macau with Julian Davison

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng ...

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign

Macao Overview

Great Outdoors Macao (4.5 mins video)

Great Outdoors Macao (1 min video)

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus

Procession of Our Lady of Fatima

A-Ma Festival

Feast of Pak Tai

Feast of the God Tou Tei

Macao World Heritage

Updated at: 06/12/2017