สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
โฮม > มุมข้อมูลแบบโต้ตอบ > คลิปวิดีโอ >
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
คลิปวิดีโอ


วิดีโอสำหรับโปรโมต

Loading... Please Wait

Safety tips for visitors during typhoon and storm surge เล่นวีดีโอ

Safety tips for visitors during typhoon and storm surge

Art Macao 1 minute Promotional Video เล่นวีดีโอ

Art Macao 1 minute Promotional Video

Exploring Macao's Culinary Creativity & Sustainability เล่นวีดีโอ

Exploring Macao's Culinary Creativity & Sustainability

Celebrating Macao's Sustainability Efforts เล่นวีดีโอ

Celebrating Macao's Sustainability Efforts

Traversing Macao's Culinary Culture เล่นวีดีโอ

Traversing Macao's Culinary Culture

Anim’Arte Nam Van เล่นวีดีโอ

Anim’Arte Nam Van

2019 Parade for Celebration of the Year of the Pig (Route) เล่นวีดีโอ

2019 Parade for Celebration of the Year of the Pig (Route)

Parade for Celebration of the Year of the Pig เล่นวีดีโอ

Parade for Celebration of the Year of the Pig

Suncity Group 65th Macau Grand Prix เล่นวีดีโอ

Suncity Group 65th Macau Grand Prix

New MGTO × Beautiful Destinations Macao Image Campaign เล่นวีดีโอ

New MGTO × Beautiful Destinations Macao Image Campaign

3rd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds) เล่นวีดีโอ

3rd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds)

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (1 minute) เล่นวีดีโอ

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (1 minute)

3rd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes) เล่นวีดีโอ

3rd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes)

Macao Light Festival 2018 – Time Travel in Macao เล่นวีดีโอ

Macao Light Festival 2018 – Time Travel in Macao

The 3rd International Film Festival & Awards‧Macao - Highlight เล่นวีดีโอ

The 3rd International Film Festival & Awards‧Macao - Highlight

Experience Macao Hyojoo's Style เล่นวีดีโอ

Experience Macao Hyojoo's Style

Experience Macao Gourmet Style เล่นวีดีโอ

Experience Macao Gourmet Style

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (30 seconds) เล่นวีดีโอ

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (30 seconds)

2018 Parade for Celebration of the Year of the Dog เล่นวีดีโอ

2018 Parade for Celebration of the Year of the Dog

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (3 minutes) เล่นวีดีโอ

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (3 minutes)

Macao Gastronomy เล่นวีดีโอ

Macao Gastronomy

Experience Macao Your Own Style (3 minutes) เล่นวีดีโอ

Experience Macao Your Own Style (3 minutes)

Experience Macao Your Own Style (5 minutes) เล่นวีดีโอ

Experience Macao Your Own Style (5 minutes)

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes เล่นวีดีโอ

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes

Exploring Macau with Julian Davison เล่นวีดีโอ

Exploring Macau with Julian Davison

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene เล่นวีดีโอ

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng shui เล่นวีดีโอ

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng ...

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish เล่นวีดีโอ

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business เล่นวีดีโอ

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign เล่นวีดีโอ

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign

Macao Overview เล่นวีดีโอ

Macao Overview

Great Outdoors Macao (4.5 mins video) เล่นวีดีโอ

Great Outdoors Macao (4.5 mins video)

Great Outdoors Macao (1 min video) เล่นวีดีโอ

Great Outdoors Macao (1 min video)

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus เล่นวีดีโอ

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus

Procession of Our Lady of Fatima เล่นวีดีโอ

Procession of Our Lady of Fatima

A-Ma Festival เล่นวีดีโอ

A-Ma Festival

Feast of Pak Tai เล่นวีดีโอ

Feast of Pak Tai

Feast of the God Tou Tei เล่นวีดีโอ

Feast of the God Tou Tei

Macao World Heritage เล่นวีดีโอ

Macao World Heritage

Safety tips for visitors during typhoon and storm surge

Art Macao 1 minute Promotional Video

Exploring Macao's Culinary Creativity & Sustainability

Celebrating Macao's Sustainability Efforts

Traversing Macao's Culinary Culture

Anim’Arte Nam Van

2019 Parade for Celebration of the Year of the Pig (Route)

Parade for Celebration of the Year of the Pig

Suncity Group 65th Macau Grand Prix

New MGTO × Beautiful Destinations Macao Image Campaign

3rd International Film Festival & Awards.Macao (30 seconds)

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (1 minute)

3rd International Film Festival & Awards.Macao (2 minutes)

Macao Light Festival 2018 – Time Travel in Macao

The 3rd International Film Festival & Awards‧Macao - Highlight

Experience Macao Hyojoo's Style

Experience Macao Gourmet Style

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (30 seconds)

2018 Parade for Celebration of the Year of the Dog

Macao UNESCO Creative City of Gastronomy (3 minutes)

Macao Gastronomy

Experience Macao Your Own Style (3 minutes)

Experience Macao Your Own Style (5 minutes)

Step Out, Experience Macao's Communities - Walking Tour Routes

Exploring Macau with Julian Davison

BBC Food Culture - Highlights of Macao’s gastronomic scene

BBC House Rules - The marriage of architectural extravaganza and feng ...

BBC Lord Stow - The legacy of Macao’s iconic dish

Bloomberg - Experience Macao Beyond Business

MGTO X BEAUTIFUL DESTINATIONS Macao Image Campaign

Macao Overview

Great Outdoors Macao (4.5 mins video)

Great Outdoors Macao (1 min video)

Procession of the Passion of Our Lord, the God Jesus

Procession of Our Lady of Fatima

A-Ma Festival

Feast of Pak Tai

Feast of the God Tou Tei

Macao World Heritage

Updated on: 12/07/2019