สภาพอากาศในมาเก๊า
อุณหภูมิ: °C ความชื้น: %
ขนาดตัวอักษร: A | A | A
บริการคู่มือการท่องเที่ยวด้วยเสียง

การท่องเที่ยวมาเก๊า ให้บริการคู่มือการท่องเที่ยวด้วยเสียง ฟรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับประสบการณ์และประวัติความเป็นมาในเขตประวัติศาสตร์ของมาเก๊าได้เข้าใจมากขึ้น  โดยคู่มือท่องเที่ยวด้วยเสียงมีบริการในภาษาจีนกลาง, จีนกวางตุ้ง, โปรตุเกส, อังกฤษ, เยอรมนี, ญี่ปุ่นและเกาหลี การบริการโดยบริการสำหรับผู้มาก่อน (first come, first served) และวางเงินประกันเครื่องจำนวน MOP200 จะได้รับเงินประกันคืน เมื่อผู้ใช้บริการได้คืนเครื่องมือเสียงเรียบร้อยแล้ว

เวลาทำการ: 9.00-17.00 น. ของทุกวัน
สถานที่สำหรับการยืมและส่งคืนคู่มือการท่องเที่ยวด้วยเสียงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวมาเก๊า  at Edif. Ritz, Largo do Senado
โทรศัพท์: +853 8397 1120

Updated on: 19/05/2016